Medlemsinfo

Delföreningen för Allmänpediatrik och Hälsovård har ju sändlistor till de öppenvårdsbarnläkare vi känner till , Barnhälsovårdsöverläkare och Verksamhetschefer. Sändlistorna innehåller endast namn och epostadress. Läkarförbundet sköter debiteringen av medlemsavgifterna för de som anmält att de vill vara medlemmar i Delföreningen. Barnläkarföreningen lagrar fler uppgifter om medlemmarna – se länkar.

Om du inte längre vill finnas med på Delföreningens sändlista kontaktar du mig på christer_hurve@outlook.com så tar jag bort dig.

Mer info finns på BLFs hemsida

Ny dataskyddsförordning GDPR, 2018-05-25


access_time 2018-12-01 10:44:14