Arbetsgruppen Barnvaccinationer

Arbetsgruppen Barnvaccinationer är en grupp barnläkare med intresse för vaccinationsfrågor, med representanter från BLFs delförening Allmänpediatrik och Barnhälsovård samt från delförening Barninfektioner.

Arbetsgruppen är primär remissinstans samt utgör rekryteringsbas för deltagande i utredningar av vaccinationsfrågor rörande barn 0-18 år.

Till gruppen adjungeras experter från exempelsvis Skolläkarföreningen, Folkhälsomyndigheten, barnläkare under utbildning, allmänläkare, eller infektionsläkare, mikrobiolog, mm.

Gruppen är öppen för alla med intresse för barnvaccinationer, och man är välkommen att höra av sig via kontaktfliken Om oss.


access_time 2024-02-27 09:03:26

announcement Nyheter

event Kalender