Länkar från BLF:s delföreningar

Neurologi

1. Epilepsi (från Neuroped sektionen BLF)

2. Cerebral pares (från Neuroped sekt. BLF)

3. Läkemedelsbehandling ADHD

4. Utredning Autism

5. Huvudvärk

6. Migrän hos barn

7. Downs sndrom Vårdprogram

8. Vårdprogram CNS tumör

Se även BLF:s Neuropediatriska delförenings hemsida Neuropediatriska delföreningen

Kardiologi

1. Blåsljud

2. Uppföljningsprogram för barn med hjärtsjukdom

3. ADHD/centralstimulantia – råd & rekommendationer

4. Hereditet – uppföljning

 

Allergologi

 1. Astma hos småbarn. Terminologi och diagnoser 
 2. Klassificering av astma med hänsyn till funktion och medicinering 
 3. Allergisk rinokonjunktivit
 4. Egenvårdspla astma
 5. Egenvårdsplan förkylningsastma

 

Gastroenterologi

 1. Buksmärtor
 2. Celiaki – Nationellt vårdprogram för celiaki ver 1.0
 3. GERD – Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar

 

Barn som far illa

 1. Omsorgssvikt – http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barn-som-far-illa/Fysiska-tecken-pa-forsummelseomsorgssvikt/
 2. Barnmisshandel – http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=3623
 3. Sexuella övergrepp – http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4886
 4. Barnmisshandel genom sjukvårdsinsatser (Münchhausen syndrom by proxy)http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Barn-som-far-illa/Barnmisshandel-genom-sjukvardsinsatser-Munchhausen-syndrom-by-proxy/

 

Endokrinologi

 1. Tillväxtstörning – Tillväxtstörnig och kortvuxenhet, handlingsförslag
 2. Riktlinjer för utredning av barn med misstänkt rubbning i tillväxthormon-IGF-axeln
 3. Nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn
 4. Handläggning av barn med kongenital hypotyreos eller misstänkt kongenital hypotyreos,
 5. Turner – Se länk
 6. Riktlinjer vid D-vitaminbrist

 

Barnfetma

 1. Barnfetmaföreningen rekommendationer avseende kontroll och utredning av blodsockerreglering för barn med generell fetma
 2. Typ 2 diabetes och pre-diabetes, komplement till ISPADs riktlinjer

Nefrologi

 1. Hypertoni hos barn och ungdom – utredning och behandling, 2020
 2. Hematuri, 2018
 3. UVI -riktlinjer, 2013
 4. Henoch Schönlein nefrit, 2012
 5. IgA nefrit, 2012
 6. Nefrotiskt syndrom, 2018
 7. aHUS, Nationellt råd aHUS rekommendationer, rev 200422
 8. Enuresvårdprogram 2019
 9. Daginkontinens hos barn – vårdprogram, Svenska Enuresakademin, 2019

access_time 2021-03-04 16:31:48

announcement Nyheter

event Kalender