Om oss/Medlemsskap

Delföreningen för Allmänpediatrik och Hälsovård

Vem skall vara med i denna förening?

Vi representerar dig som är barnläkare, barnläkare under utbildning eller annan läkare som arbetar med ett allmänpediatriskt underlag på din arbetsplats, sjukhus eller öppenvårdsmottagning. Du har ett helhetstänk kring patienten, kropp och själ tillsammans och behöver använda din diagnostiska skärpa och bredd samtidigt. Vi vill också rikta vår uppmärksamhet till dig som arbetar inom barnhälsovården, på BVC eller med central barnhälsovård och utveckling. Till sist också en öppning för dig som arbetar inom skolhälsovård, den förebyggande vården för skolbarnen.

På det här sättet ryms alla de människor i professionen som arbetar med hela barnet/den unge i dess sammanhang, vilket ju är en mycket naturlig syn på barnmedicinskt arbete sedan lång tid tillbaka.

Vi välkomnar också andra professioner till vår förening, i nuläget tyvärr inte som medlemmar men som intresserade följare och deltagare i våra kurser. Du är kanske barnsjuksköterska eller barndietist och arbetar med samma inriktning. Teamarbete kring patienten är ju ett effektivt arbetssätt i detta fält vi kallar allmänpediatrik och hälsovård.

Vad arbetar vi med?

Vi erbjuder flera kurser under barnveckan samt en höstutbildning. Annars företräder vi hälsovårdens intressen och driver frågor som stärker barns rätt till ett allmänpediatriskt omhändertagande i vården. Mer information kommer på andra sidor av vår hemsida.

Formulär för ansökan/adressändring finns under ”Medlemsskap”

Välkommen till oss!


access_time 2019-01-24 17:35:01

announcement Nyheter

event Kalender