Barnveckan 2021

Datum
2021-04-19 - 2021-04-22

Barnveckan 2021

kommer att hållas i Stockholm 20-21 april om Coronan tillåter. Vi planerar att använda programmet från 2020 om Buksmärtor och Barn och skärmar som ju fick ställas in…

Vi planerar också en höstutbildning 2021 med en fördjupning kring ämnet.

Litteraturtips: Unga, medier och psykisk ohälsa från Statens Medieråd

forum Kommentarer

Kommentera