Alla barns rätt till hälsa på lika villkor

Publicerad
2022-03-31 10:23:51
Uppdaterad
2022-03-31 17:08:34
Skribent
Christer Hurve

Alla barns rätt till hälsa på lika villkor

Publicerad          Dag 01 april 2022

Skribent             Anna Lundmark

 

I många regioner i Sverige är rätten till hälso- och sjukvård för barn 0-5 år kopplat till migrationsstatus snarare än ett medicinskt och smittskyddsperspektiv. Att nekas möjligheten till hälsofrämjande och sjukdomspreventiva insatser kan på lång sikt påverka barns hälsa och utveckling. Barnkonventionen, som är svensk lag sedan 1 januari 2020, är tydlig med att alla barn ska ha tillgång till hälso- och sjukvård. Forskning visar att de första 1000 dagarna från befruktning till barnets andra födelsedag är ett viktigt fönster för preventivt arbete som behöver tas tillvara för att förebygga framtida långvariga men i barnets tillväxt, utveckling och välmående. Det finns barn i Sverige som varje år faller mellan stolarna och nekas hälso- och sjukvård. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur vi kan förbättra för barnen.

Ett sammanfattande policydokument av Barnhälsovårdens Nationella Utvecklingsgrupp för Migration och Jämlik hälsa, 2021

 

De yngsta barnens tillgång tilll preventiv hsjv i Sv (BHV NUG Migration o Jämlik hälsa, 2021)

forum Kommentarer

Kommentera