VB 2012

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012

Svenska Barnläkarföreningens delförening för hälsovård och öppenvård – HÖV

Styrelsen har bestått av:

Ordförande Björn Wettergren bjorn.wettergren@vgregion.se
Sekreterare Carin Oldin carin.oldin@lj.se
Kassör Anna Claesson Ahlin anna.claessonahlin@skane.se
Ledamot Christer Hurve christer.hurve@karolinska.se
Ledamot Sven Arne Silfverdal sven.arne.silfverdal@pediatri.umu.se
Ledamot Jan Ejderhamn jan.ejderhamn@karolinska.se

Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. Årsmötet hölls i Borås den Umeå den 7 april.

HÖV var medarrangör till Barnveckan i Borås den 5-8 april samt ansvarade för ett seminarium under barnveckan på tema ”Vart tog distriktsbarnläkaren vägen? ”. Den 19 oktober anordnade HÖV en fortbildningsdag på tema endokrinologi, förlagt till Göteborg. HÖV medverkade även i planeringen av det årliga höstinternatet för BHV som var förlagt till Halmstad.

HÖV har medverkat i planeringen av Barndagarna i Karlstad den 23-27 april 2012.

HÖV har biträtt BLF i besvarandet av remisser.

Medlemskap i HÖV har under året kostat 150 kr.

Björn Wettergren
Ordförande


access_time 2014-08-25 18:14:20

announcement Nyheter

event Kalender