VB 2010

Årsberättelse Delföreningen för Hälso- och Öppenvård, HÖV 2010

Resultatrapport:

Intäkter Vårmöte 33 500 kr
Medlemsavgifter 29 921 kr

Kostnader: Styrelsemöte 24 578 kr
Vårmöte 13 458 kr
Övriga möten 5 417 kr

Pers.kostnader Arvoden: Föreläsare samt underhålln.vårmöte 11 200 kr

Telekonferens: 2 063 kr

Övriga utgifter hemsida 375 kr

Finansiella utgifter (postgiro) 453 kr

Skatt (avser 2009) 2 641 kr

 

Resultat: 3 236 kr
Balansrapport:

Ingående balans 100101: 64 326 kr
Utgående balans 101231: 74 504 kr
Kontanta medel: 74 504 kr


access_time 2014-08-25 18:48:10

announcement Nyheter

event Kalender