VB 2008

Verksamhetsberättelse 2008

Styrelsen har bestått av:

Ordförande Björn Wettergren bjorn.wettergren@akademiska.se
Sekreterare Carin Oldin carin.oldin@lj.se
Kassör Ragnar Bergström ragnar.bergstrom@vgregion.se
Ledamot Eva Fagerlund eva.fagerlund@vgregion.se
Ledamot Christer Hurve christer.hurve@karolinska.se
Ledamot Anna Claesson-Ahlin anna.claessonahlin@skane.se

Styrelsen har under året haft fyra sammanträden. Årsmötet hölls i Örebro, fredagen den 18 april.

Sektionen var medarrangör till Barndagarna i Örebro 14 – 18 april. Höstens fortbildningsdag anordnades den 25/9 i Stockholm och handlade om hudåkommor. Höstens internat för landets BHV-enheter ägde rum den 8 -9 oktober, också i Stockholm.

Sektionen gjorde under hösten en framställan till Socialstyrelsen om framtagandet av nya nationella riktlinjer för barnhälsovård. Förslaget avvisades. Däremot har Socialstyrelsens utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, UPP-centrum, tillfrågat HÖV om medverkan i att ta fram underlag för att genomföra öppna jämförelser inom barnhälsovård och skolhälsovård. Detta arbete inleds med ett internat på Sätra Bruk den 16-18/2 -09.

Sektionen har svarat på följande remisser:
Vårdval Sverige (SOU 2008).
Gemensamt nordiskt Hälsoområde (Läkarförbundet).
Rätt insatser i rimlig tid för barn och ungdomar med psykisk ohälsa (SKL).

Medlemsskap i HÖV har under året kostat 100 kr.

Christer Hurve har varit webbmaster.

Björn Wettergren
Orförande

 


access_time 2014-08-25 18:45:19

announcement Nyheter

event Kalender